Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Bảy Võ Sĩ Đạo 1954

Bảy Võ Sĩ Đạo 1954

Một samurai được yêu cầu bảo vệ một ngôi làng khỏi bọn cướp, vì vậy samurai tập hợp sáu người khác để giúp anh ta dạy người dân cách tự vệ, và dân làng cung cấp thức ăn cho binh lính. Một trận chiến khổng lồ xảy ra khi 40 tên cướp tấn công ngôi làng.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim